HUBENÍ ŠVÁBŮ/RUSŮ

Zásahy probíhají kombinovaným postřikem pro 100% účinnost spolu s insekticidními gely, Postřik lze doplnit plynem nebo aerosolem pro rychlejší účinek. Cena zásahů se pohybuje v nejčastějším rozmezí 1000-1800,- dle velikosti jednotky. Při zásahu ve více bytových jednotkách, bude cena snížena dle množství a velikosti.

HUBENÍ VOS A SRŠŇŮ

Probíhá kombinací aerosolu a plynu kterých vyhubí hnízdo během pár minut.. Cena zásahu je fixní 1200-1500,- za hnízdo, Hubení každé další hnízda je účtován doplatek 500,-.

HUBENÍ BLECH

Zásahy probíhají kombinovaným postřikem pro 100% účinnost, Postřik lze doplnit plynem nebo aerosolem pro rychlejší účinek. Cena zásahů se pohybuje v nejčastějším rozmezí 1000-2000,- dle velikosti jednotky. Při zásahu ve více bytových jednotkách, bude ceny snížena dle množství a velikosti. 

HUBENÍ MRAVENCŮ

Probíhá kombinací insekticidních gelů a granulí kterých vyhubí celé hnízdo a ne jen viditelné jedince a to během následujících dní. Cena zásahů se pohybuje v nejčastějším rozmezí 1000-1400,- dle síly výskytu a spotřebovaného materiálu. Při zásahu ve více bytových jednotkách, bude ceny snížena dle množství a velikosti.

HUBENÍ MOLŮ

Zásahy probíhají kombinovaným postřikem pro 100% účinnost, Postřik lze doplnit plynem nebo aerosolem pro rychlejší účinek. Cena zásahů se pohybuje v nejčastějším rozmezí 1000-2000,- dle velikosti jednotky. Při zásahu ve více bytových jednotkách, bude ceny snížena dle množství a velikosti.

HUBENÍ OSTATNÍCH DRUHŮ

Zásahy probíhají různou kombinací kombinovaným postřikem plynem, aerosolem nebo insekticidním gelem dle daného druhu a prostředí. Cena zásahů je individuální dle daného druhu a velikosti prostoru. Při zásahu ve více jednotkách, bude ceny snížena dle množství a velikosti.