PŘÍPRAVA NA ZÁSAH A NASLEDNÝ POSTUP

!!! VŽDY DBEJTE POKYNŮ NAŠÍCH ODBORNÍKŮ !!!

Kvalitní příprava je půl úspěchu a následný postup po zásahu není o nic méně důležitý. Proto je potřeby dané pokyny svědomitě dodržovat tak aby jste své peníze zbytečně nevyhodily z okna a dočkali se v co nejkratší době klidu a spokojenosti.

Vždy by měl být informován vlastník budovy o daném výskytu a probíhajícím zásahu. Proto aby se zamezilo šíření štěnic do a i z okolních bytů.

  • Při slabém výskytu se nepředpokládá zamoření celého bytu natož sousedních bytů.
  • Při středním výskytu se doporučuje provést prevence v okolních bytech.
  • Při silném výskytu bývají zasaženy i okolní byty a proto je potřeba ošetřit i je a jejich okolí tak aby byla 100% jistota vyhubeni. 

Důležité je před zásahem odvést všechny osoby a zvířata z prostor ve kterých bude probíhat zásah tak aby nedošlo při zásahu zasažení lidi a zvířat dezinsekčními přípravky. Je možno být při zásahu přítomen za použití ochrany dýchacích cest a pevného obutí.

Příprava na zásah 

Likvidace vybavení je poslední možné řešení jak se vypořádat se zasazeným vybavením při silném výskytu. Naprostá většina výskytů se obejde bez jakékoliv likvidace vybavení. 

Prevence

-úklid podlahových ploch

-vyklizeni úložných prostor posteli a sedacích souprav (věci s úložným prostorem je třeba důkladně uzavřít do silonových pytlů)

-rozložení sedacích souprav a posteli (provádí naše firma)

Slabý výskyt

-úklid podlahových ploch

-vyklizeni úložných prostor posteli a sedacích souprav (věci s úložným prostorem je třeba důkladně uzavřít do silonových pytlů)

-rozložení sedacích souprav a posteli (provádí naše firma)

-vyklizeni nábytku bezprostředně přilehlých zasažených posteli (věci je třeba důkladně uzavřít do silonových pytlů)

Střední výskyt

-úklid podlahových ploch

-vyklizeni úložných prostor posteli a sedacích souprav (věci s úložným prostorem je třeba důkladně uzavřít do silonových pytlů)

-rozložení sedacích souprav a posteli (provádí naše firma)

-vyklizeni nábytku ve vzdálenosti do 1-1.5m zasažených posteli (věci s úložným prostorem je třeba důkladně uzavřít do silonových pytlů)

Silný výskyt

-úklid podlahových ploch

-vyklizeni úložných prostor posteli a sedacích souprav (věci s úložným prostorem je třeba důkladně uzavřít do silonových pytlů)

-rozložení sedacích souprav a posteli (provádí naše firma)

-vyklizeni nábytku v místnosti zasažených posteli (věci s úložným prostorem je třeba důkladně uzavřít do silonových pytlů)

-odsunuti nábytku od obvodu zdi alespoň 5 cm.

Parametry jednotlivých stupňů výskytu

Označení místa výskytu štěnic
Označení místa výskytu štěnic
Slabý výskyt (cca do 6 týdnů)
Slabý výskyt (cca do 6 týdnů)
Střední výskyt (cca do 3 měsíců)
Střední výskyt (cca do 3 měsíců)
Silný výskyt (cca 3 měsíce a více)
Silný výskyt (cca 3 měsíce a více)

Následný postup

Je-li v bytě použit pro zásah postřik je potřeba místnost nechat alespoň 2-3 hodiny větrat, Po tuto dobu jsou prostory neobyvatelné. Po uplynuti této doby jsou prostory opět obyvatelné a je možné je uvést do původního stavu za dodržení níže uvedených podmínek. 

Je-li pro zásah použita kombinace postřiku a plynu a nebo pouze plynu je potřeba prostory po skončení zásahu hermeticky uzavřít (toto provádí naše firma). Prostory jsou v následujících 24h neobyvatelné. Po uplynutí této doby je potřeba prostory důkladně vyvětrat před užíváním. Po uplynuti této doby jsou prostory opět obyvatelný a je možné je uvést do původního stavu za dodržení níže uvedených podmínek.


Prevence

-neočišťovat ošetřené plochy

-pravidelně prát povlečení a prostěradla o to minimálně při teplotě 60°. 


Slabý/Střední/Silný výskyt

-neočišťovat ošetřené plochy

-pravidelně prát povlečení a prostěradla o to minimálně při teplotě 60°.

-spát v zasažených místnostech pravidelně

-ponechat postele odsunuté od zdi alespoň 5-10cm a v maximální možné délce od ostatního vybavení.

-nedoporučuje se provádět návštěvy a ani žádné návštěvy nepřijímat do doby úplného vyhubení.

-nepořizovat nové neošetřeného vybavení do doby úplného vybavení.

-nevyužívat úložné prostory postelí a sedacích souprav

- zanechat u postelí a sedacích souprav pouze nejnutnější vybavení (peřiny, polštáře, deky atd.)


Vzor dokumentace k dezinsekci bytového domu